1
Chat Facebook với Viettel data

D200

Mô tả gói cước D200

Chi tiết gói cước

Tên gói cước: D200
Dung lượng Data tốc độ cao: 20Gb
Giá cước: 200,000
Chu kỳ gia hạn: 15 ngày
Sau khi hết Data tốc độ cao: (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
Cú pháp đăng ký: D200 988041166 gửi 9123
Cú pháp tra cứu Data còn lại:
Cú pháp hủy:
D200 988041166 gửi 9123